ביטוח דירה – תשמרו על הנכסים שלכם

דירה היא לרוב הנכס היקר ביותר שאדם רוכש בימי חייו. אך למרבה הצער, דירות ניזוקות
מדי יום והנזקים עלולים להיות כבדים ביותר. בין הסיבות לנזק אפשר למנות: פריצה,
גניבה, שריפה, נזקי צנרת, נזקים הנגרמים למכשירי החשמל, כיורים, אמבטיות ועוד.
בביטוח דירה-תנאי הכיסוי נקבעו ע”י משרד האוצר. זוהי פוליסה תקנית ומוגדרים הכיסויים שצריכים להיות מבוטחים.
הכיסויים זהים בכל חברות הביטוח ואסור לחברות הביטוח למכור פוליסה יותר זולה עם פחות כיסויים.
בביטוח מבנה או תכולה הלקוח יכול לוותר על כיסוי רעידת אדמה ועל כיסוי תיקון פיצוץ צנרת.
שאר הכיסויים לא ניתנים לשינוי כלשהו. בתביעה עקב נזקי רעידת אדמה השתתפות עצמית 10% מגובה הנזק. ניתן להקטין  השתתפות עצמית לרעידת אדמה.
הכיסויים בביטוח דירה הם : אש, רעם, ברק, עשן, התפוצצות, התלקחות, סערה, גשם, שלג, ברד, נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טיס, בום על קולי של כלי טיס, פגיעה או התנגשות של כלי רכב, נזק בזדון, גניבה, שוד, פריצה ,נזק עקב פרעות ומהומות,
רעידת אדמה, שיטפון או הצפה ממקור חיצוני, תיקון פיצוצי צנרת. צד שלישי (צד ג) ,חבות מעבידים.
יש רשימת מקרים ואירועים ומה שלא נכלל בהם לא מבוטח.
ניתן להרחיב כיסוי לפעילות עסקית שמבוצעת בדירה.
מה לא מכוסה?-  חדירה של מי גשם דרך הקירות או התקרה(נזקי איטום),פגיעה של רכב השייך למבוטח בבית, נזק בזדון או נזק גניבה או נזק פריצה שהמבוטח או אחד מבני ביתו  גרם אותו,או דיירים שגרים  בדירה שכורה גרמו אותו ,יש שינוי בכיסויים לגבי דירה ריקה ולא מאוכלסת (דירה בלתי תפוסה).מלאי עסקי, זהב גולמי או אבני חן שלא משובצים, מסמכים שונים כמו חוזים, פנקסי צ’קים,
נזק עקב שינוי במתח המסופק ע”י חברת חשמל.
הרחבת כיסוי כל הסיכונים- הכיסוי מורחב לכל שטח מדינת ישראל. ניתן להרחיב גם לחו”ל .
מכוסים כל הסעיפים שכבר ציינו ובנוסף יש הרחבה לכיסוי שבר. ההגדרה “אובדן או נזק שייגרמו לרכוש המבוטח עקב סיבה או גורם כלשהם”.
יש כיסוי לכל אירוע פרט למה שמצוין בפוליסה כחריג ולא מבוטח.
מבטחים תחת סעיף זה תכשיטים ,מצלמות, כלי נגינה, מכשיר שמיעה, אופניים ,מחשב נייד.
חריג לפוליסת כל הסיכונים-בלאי, חלודה, קלקול מכני או חשמלי ,נזק עקב ניקוי או שיפוץ הפריט, אין כיסוי לגניבה מרכב חונה.
תקופת הביטוח –מידית .אין תקופת אכשרה או המתנה או צורך להביא דוח תכולה לפני שיש כיסוי.
יש כיסוי גם אם עדיין לא גבו פרמיה או לא העברנו פרטי גביה.
איך קובעים את סכום ביטוח התכולה? לקבוע “סתם” סכום נמוך כדי לשלם מעט?-
המבוטח יכול לקבוע על דעת עצמו איזה סכום ביטוח שהוא רוצה. במועד התביעה העניין הזה נבדק ע”י השמאי.
בודקים עם המבוטח את הרשימה לפני הגשה לחברת הביטוח ובודק אם יש נתונים חסרים או מוגזמים בשווי בדוח.
במועד התביעה אין מחלוקת בין חברת הביטוח למבוטח על שווי הפריט שניזוק.
במועד התביעה אין מחלוקת מה המיגון שהיה בבית.
סכום הביטוח צמוד ממועד הקמת הפוליסה עד למועד התביעה. גם אם עברו כמה שנים ממועד הסקר הסכום הינו צמוד מדד.
אם רוכשים במהלך תקופת הביטוח פריטים חדשים צריך לשלוח חשבונית קניה או הערכת שווי של הפריט.

ביטוח מבנה
ביטוח מבנה הוא ביטוח שמכסה אתכם מפני נזקים שעלולים להיגרם למבנה הדירה או
הבית שבו אתם גרים (קירות, רצפה, תקרה, גג, דלתות, חלונות ועוד) וכן לחלקים הצמודים
לבניין (מרפסות, מחסן, צנרת, מתקני הסקה, מערכות סולריות, מתקני טלפון וחשמל,
שערים, גדרות ועוד).
ביטוח מבנה מכסה אתכם מפני מגוון גדול של סיכונים שעלולים לסכן את הבית שלכם:
שריפה, ברק, התפוצצות, נזקי סערה, שיטפון ממקור מים חיצוני ועוד.
ביטוח מבנה מבטיח כי במקרה של נזק המכוסה בפוליסה תקבלו פיצוי על הנזק הישיר
שנגרם למבנה, וכן כיסוי על הוצאות עקיפות שיגרמו לכם בעקבות הנזק: שכר אדריכלים,
עלויות שמאים, מהנדסים, יועצים, קבלנים, הוצאות פינוי הריסות ואובדן שכר דירה.

ביטוח נזקי מים
ביטוח נזקי מים מכסה מפני נזקי פיצוץ צנרת.
הלקוח בוחר במועד תחילת הביטוח אם ברצונו לקבל שירות משרברב שנשלח מטעם
חברת הביטוח או משרברב פרטי שבא מטעם הלקוח.
ההבדל הוא בסכום ההשתתפות העצמית. כיסוי של שרברב מטעם חברת הביטוח
הינו בהשתתפות עצמית נמוכה יותר.

ביטוח תכולה
ביטוח תכולה מרחיב את הכיסוי לכל תכולת הבית וכולל כיסוי לנזקי צד ג’ וחבות מעבידים.
חבות מעבידים, חשוב לבטח עובדי משק בית בביטוח לאומי. הכיסוי מהפוליסה הינו על הסכומים
שאינם מכוסים במסגרת ביטוח לאומי.
ביטוח צד ג’ -יש כסוי בכל שטח מדינת ישראל. לא רק בשטח הדירה. מכסה נזקי רכוש או גוף שנגרמו לגורם כלשהו. מכסה את המבוטח ואת כל בני המשפחה.
הרחבות לכיסוי צד ג’-אם מנוהל עסק בבית ,אם יש בריכת שחיה בבית ,כלי נשק בבית, בעלי חיים בבית -חשוב להרחיב כיסוי זה.
ביטוח צד ג’ -מכסה מפני נזקים שנגרמו לשכנים עקב אש או נזקי מים.
אם לשכן יש פוליסה שמכסה אותו ומקור הנזק הינו בדירה שלך, אך אתה לא מבוטח, תצטרך  לשלם לחברת הביטוח של השכן את עלות הפיצוי ששילמה במסגרת תביעת שיבוב. חברת הביטוח חוקרת מיהו גורם הנזק ותובעת את הוצאותיה.
כל בני המשפחה מבוטחים בכיסוי צד ג’ בכל הארץ.