ביטוחי עסק

הפעילות העסקית במשק מודרני כבמדינת ישראל, דורשת מבעלי העסקים, אחריות בגין מגוון פעילותם, מול תביעות עתידיות אפשריות כתוצאה מנזק לרכושם או בגין אחריותם-חבותם/ן לפגיעות בגוף או ברכוש של זולתם.מתוך מגוון הביטוחים הקיימים בשוק משרדנו מתמחה בהתאמת ביטוחים לעסקים, מפעלים קטנים כגדולים, בתי מלאכה, חנויות משרדים ועוד.

להלן מפרט חלקי של הכיסויים המוצעים:

ביטוחי רכוש:

כיסוי המבנה, הציוד והמלאי , סחורות בבית העסק ובהעברה, כנגד קשת מלאה של נזקים העלולים להיגרם, מאש, פריצה ושטפון, וכלה בכיסויי “כל הסיכונים” לעיסוקים מסוימים ובכיסוי נזקי טבע ורעידת אדמה.

ביטוחי חבויות בית העסק:

אחריות בגין צד שלישי– ביטוח זה מכסה את המבוטח בפני תביעות הנובעות מנזק שייגרם לצד שלישי, שאינו חלק ממערך עסקו של המבוטח, כתוצאה מפגיעה גופנית, ו/או נזק לרכוש עקב אירוע תאונתי המהווה מקרה ביטוח, לכאורה יהיה המבוטח אחראי לו.
ביטוח חבות המעביד ביטוח זה מכסה את המבוטח המעסיק עובדים, בפני תביעות שיוגשו נגדו/ה בגין פגיעות גוף בעקבות תאונת עבודה שנגרמה ברשלנות המעביד, בגין נזקי הנפגע/ת מעל לתשלומי המוסד לביטוח לאומי לנפגע/ת.
ביטוח חבות המוצר נועד לכסות את היצרן ו/או המשווק בגין נזק העלול להיגרם לצרכן כתוצאה משימוש במוצר שיוצר ו/או שווק , יובא לארץ, ו/או הופץ על ידו.
ביטוח אבדן רווחים ו/או הכנסות בית העסק פרק כיסוי זה עוסק בנזקים התוצאתיים שעלולים להיגרם למבוטח כתוצאה מהשבתת פעילותו אחרי נזק אש או רעידת אדמה, בעת שיקום עסקו, מהווה השלמה לשיפוי בגין הנזק הישיר.
ניתןלהוסיף כיסויים נוספים אפשריים לפי הצורך כגון- כספי בית העסק, נזקי טרור, שמשות, תכולת מקררים ועוד, (ניתן לכלול גם ביטוח תאונות אישיות לבעלי העסק כפרק בפוליסה לביטוח בית העסק).

ביטוחים עסקיים נוספים:

פוליסות לביטוח משרדים– פוליסות מודולריות**, אטרקטיביות המיועדות לבעלי משרדים, המתואמת לגודל המשרד. פרקי הכיסוי נותנים מענה למגוון הצרכים הביטוחיים של הלקוח.
** הפוליסות ניתנות לרכישה של סכומי ביטוח וגבולות אחריות גמישים על בהתאמה לגודל ולהיקף הפעילות של המשרד.
פוליסה ייעודית לביטוח מוסכים –לכיסוי רכוש המבוטח וחבויותיו כולל הפעילות המקצועית במוסכו.
מרפאות שיניים פעולה ייעודית לכיסוי רכוש וחבויות המרפאה (ללא כיסוי לאחריות המקצועית של הרופא או עובדים פארא רפואיים).

ביטוחים הנדסיים:

ביטוח עבודות קבלניות- פוליסה לכיסוי עבודות בניה, החל מבניית בית משפחתי צמוד קרקע, וכלה בפרוייקטי בנייה גדולים. ניתן לקבל כיסוי גם לעבודות קבלניות אחרות כגון, עבודות סלילה , עבודות עפר, הנחת צנרת, הקמת קירות מגן וכו’.
ביטוח עבודות הקמה- הפוליסה מיועדת לכיסוי עבודות להקמת מפעלים, וכוללת את הרכבת הציוד ותקופת הרצת המפעל. הכיסוי הוא במתכונת הפוליסה לעבודות קבלניות.
ביטוחי צ.מ.ה.– ציוד מכני הנדסי שאינו ציוד חקלאי.
ביטוח ציוד סולארי פוטו ולתאי-  כיסוי הקמת חוות להפקת חשמל בשיטה הסולרית, כיסוי ביטוחי שוטף בעת תפעול הווה וכו’ . ביטוח מתקני הפקת חשמל סולרי בשיטה פוטו ולתאית, במגזר הפרטי, על גגות בתים פרטיים, ועל גגות מתקנים תעשייתיים וחקלאיים.
ביטוחים חקלאיים- ביטוחי המשק החקלאי במושבים, ביטוח כלל רכוש המשק בקיבוצים, כולל כיסוי בגין משק החי צאן בקר סוסים וכו’.